Rzetelna firma

Wpływ na wydajność w pracy

Istnieje ścisły związek pomiędzy jakością pracy człowieka a temperaturą jego bezpośredniego otoczenia. Zbyt gorąca, zbyt zimna, lub zbyt wilgotna atmosfera z pewnością nie sprzyja wyższej efektywności pracy.

 Zależność ta przedstawiona jest na wykresie. Wydajność pracy zaczyna spadać przy około 22°C, natomiast powyżej 26°C następuje gwałtowne załamanie. Jest zatem ważne, aby utrzymywać temperaturę pod kontrolą. Należy zwrócić uwagę, że zwrot 'temperatura odczuwalna' z założenia uwzględnia wilgotność.

Wpływ temperatury na wydajność pracy

Udowodniono naukowo, że:

  • Przy wysokich temperaturach częściej zdarzają się wypadki - optymalną temperaturą jest około 20°C.
  • Gdy jest zbyt gorąco, gwałtownie spada wydajność umysłowa i rytm pracy.
  • Utrzymanie stałej atmosfery jest oczywiście uzależnione od wielu czynników.
  • Aby budynek był komfortowy i spełniał swe funkcje, należy właściwie zadbać o znajdujące się w nim instalacje.